Vrácení financí

Bezproblémové vrácení finanční částky po dobu třiceti pracovních dní po zaslání na náš firemní účet 237734002/5500‬.

Pokud jste zjistili, že z jakéhokoli důvodu se nemůžete na kurzu účastnit, nebojte se, máme řešení. třicet pracovních dní máte na vrácení Vámi zaslané finanční částky bez udání důvodu. A to je fér :) 

Jak postupovat:

Finanční částku, kterou jste nám zaslali z Vašeho soukromého či firemního účtu, Vám rádi zašleme do pěti pracovních dní po písemné žádosti o vrácení finanční částky na tento e-mail: fitnessakce@gmail.com

Jsme tu pro Vás a snažíme se Vám vyjít vstříc :)


Abychom si navzájem pomohli k bezproblémové realizaci kurzu.

Vámi poslanou finanční částku na náš účet nevracíme dva týdny před zahájením kurzu.

Vysvětlením je: pro realizaci kurzů je nutný určitý počet kurzistů, díky kterému jsme schopni kurz zrealizovat a tak uspokojit potřeby našich kurzistů po vzdělávání. A proto tuto předkurzovní dvoutýdenní lhůtu berte jako co nejmenší omezení pro Vás, ale hlavně velkou ochranu pro kurzisty, kteří se chtějí účastnit kurzu. 

Závěrečná ustanovení

 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy  a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2014. 

Společnost www.fitnessakce.cz si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Posláním finanční částky na náš účet 237734002/5500 přijímáte podmínky kurzů a potvrzujete tím svou účast na výuce v rozsahu 150 hodin, v nabízeném a Vámi zvoleném termínu.